badanie eeg
Back view of man patient wearing performant brainwave scanning headset sitting in neurological research laboratory while medical researcher adjusting it, examining nervous system typing on tablet.

Kiedy należy wykonać badanie EEG?

Elektroencefalografia, czyli EEG, to niezwykle istotne narzędzie diagnostyczne w dziedzinie medycyny. To badanie pozwala na analizę aktywności elektrycznej mózgu i dostarcza cennych informacji na temat jego funkcjonowania.

Kiedy podejrzewamy duże prawdopodobieństwo padaczki — wykonać EEG?

Jednym z najczęstszych powodów, dla których przeprowadza się badanie EEG, jest podejrzenie padaczki. Padaczka to choroba charakteryzująca się nawracającymi napadami padaczkowymi, które są wynikiem nieprawidłowej aktywności elektrycznej mózgu. Badanie EEG w Kielcach mogą pomóc w potwierdzeniu diagnozy padaczki i określeniu obszarów mózgu, które są zaangażowane w te napady. Ponadto EEG jest także stosowane w monitorowaniu pacjentów z padaczką, aby ocenić skuteczność leczenia i dostosować terapię.

EEG jest cennym narzędziem w diagnostyce zaburzeń psychicznych i neurologicznych. W przypadku pacjentów cierpiących na schizofrenię, depresję, czy inne choroby psychiczne, badanie EEG może ujawnić nieprawidłowości w aktywności mózgu. Podobnie, w przypadku pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona, EEG może dostarczyć istotnych informacji na temat zmian w funkcjonowaniu mózgu, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia.

Czy w monitorowaniu pacjentów w stanie śpiączki wykonuje się EEG?

EEG odgrywa także istotną rolę w monitorowaniu pacjentów znajdujących się w stanie śpiączki. To badanie pozwala lekarzom śledzić aktywność elektryczną mózgu i ocenić, czy istnieją jakiekolwiek oznaki reakcji mózgu na bodźce zewnętrzne. To niezwykle ważne w przypadku pacjentów, którzy są w stanie śpiączki po urazie mózgu lub innym poważnym schorzeniu. EEG może pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszego leczenia i opieki nad pacjentem.

Badacze korzystają z EEG, aby zbadać różne aspekty aktywności mózgu, takie jak reakcje na bodźce, procesy myślowe, czy zmiany w czasie snu. To narzędzie pozwala na lepsze zrozumienie pracy mózgu i może prowadzić do odkryć w dziedzinie neurologii i psychologii.